Content first voor ING Wholesale Banking

Het uitgangspunt is ‘content first’. Dit betekent dat vóór het designproces plaatsvindt wordt besloten welke content aan welke doelgroep wordt aangeboden en met welk doel.

ING Wholesale Banking (ING WB) helpt vanuit een adviserende rol klanten succesvolle bedrijven op te bouwen. De website is een online platform voor de producten en diensten, het netwerk van ING WB en daarnaast een waardevolle bron van kennis. Wij zijn betrokken bij de online strategie en het concept & design, alsmede de technische realisatie. Het uitgangspunt van het re-design van de website is ‘content first’. Dit betekent dat vóór het designproces plaatsvindt wordt besloten welke content aan welke doelgroep wordt aangeboden en met welk doel. 


Gebruiker centraal

Bezoekers van de ING WB website zijn de CFO’s, treasurers en senior consultants. Zij moeten een goed beeld krijgen van het aanbod en zien of ING WB ervaring heeft met, of een oplossing heeft voor, een specifiek probleem.

De omgeving bestond uit aparte eilandjes waar bezoekers snel de weg kwijt raakten. Er moest meer structuur komen en ING WB zocht een inspirerende en dynamische omgeving zodat de website vaker wordt bezocht. Daarnaast was een stuk nieuwsduiding erg belangrijk. De tijden zijn erg roerig en ING WB kan multinationals op weg helpen zich hier zo goed mogelijk op voor te bereiden. Tenslotte wilde ING WB alle producten en landensites integreren in één omgeving. De start van het project was een ‘roadmap’ voor de concept en design fase. Het doel van deze fase is te bepalen wat de doelgroepen zijn en met welke content ING WB deze doelgroepen wil aanspreken.

Interviews

Interviews met stakeholders van ING WB waren een logische eerste stap. De interviews waren van belang om de behoeften en wensen voor het nieuwe platform in kaart te brengen. Daarnaast is de belangrijkste KPI vastgesteld, namelijk ‘online gebruikerstevredenheid’. Tijdens een workshop is de doelgroep in kaart gebracht en deze is vervolgens vertaald naar vier verschillende persona’s: Patrick (CFO), Magda (Treasurer), Daan (Assistent Treasurer) en Tim (Senior Consultant). Ieder met eigen behoeften en wensen bij het bezoeken van de ING WB website. De persona’s zijn ‘modelgebruikers’ om het team te ondersteunen bij het begrijpen van motivaties, doelstellingen en gedrag van de gebruikers op het online platform. Vanuit deze persona’s is de benodigde content opgebouwd.

Bekijk ons werk voor ING WB

Responsive design

Nadat de informatiebehoefte van de bezoeker in kaart was gebracht, is de website opgebouwd. De website is volledig responsive ontworpen. Dit betekent dat de website vanaf elk apparaat optimaal te bekijken is. De pagina past zich vanzelf aan naar de schermgrootte. Per device is de content opnieuw bekeken. Een CFO is bijvoorbeeld veel onderweg en maakt veel gebruik van een tablet. Dat betekent dat bepaalde informatie een prominentere plek heeft op een tablet dan op een laptop.

Door vanuit de content te werken, kunnen we op het juiste moment de juiste informatie aanbieden

Vanuit de navigatie is er een springplank naar thematisch nieuws, de producten en de landen waar ING WB actief is. Thematisch nieuws heeft een prominente plaats omdat de website vooral moet inspireren. Bij het uitlichten van een land verschijnt er een sectie aan gerelateerde producten en artikelen.

Continuïteit in nieuwe content

De website is ontworpen voor de lange termijn en daarom gericht op inhoud. Dat betekent geen snelle lancering maar juist eerst de organisatie klaar maken voor de website. Dit om te voorkomen dat er onvoldoende is nagedacht over redactie, bewaking van de kwaliteit en het onderhoud. Content Consultants van Mirabeau hebben een actieve rol gehad in het voorbereiden van de organisatie op de productie van content door intern bij ING WB te werken. Er is een plan opgesteld waarin bijvoorbeeld is vastgelegd wat de frequentie van het produceren en de juiste opbouw van een artikel moet zijn. Bovendien moeten de betrokkenen uit de organisatie worden getraind, zijn er richtlijnen nodig en moet er iemand worden aangewezen die dit controleert.

Umbraco als CMS

De snelheid en de mogelijkheid om meerdere talen te gebruiken waren reden om te kiezen voor Umbraco als CMS. Daarnaast is Umbraco uitermate geschikt om content te ‘taggen’. Dit betekent dat de organisatie zelf kan aangeven voor welke landen of producten bepaalde informatie relevant is door er een tag aan te hangen.

Beveiliging is de standaard

Managed Services zorgt voor ING Wholesale Banking voor de online omgeving. Beveiliging van de ING Wholesale Banking omgeving ligt op een bovengemiddeld niveau als gevolg van de vereisten van ING. Deze solide basis, het platform, waarin zowel voorzien is in enterprise level beschikbaarheid en beveiliging geeft door het ontwerp de mogelijkheid om ‘content first’ te werken maar bovenal deze direct te leveren.

Bekijk de website van ING Wholesale Banking