Lekker wonen dankzij vernieuwd platform ZOwonen

Met het nieuwe innovatieve platform van ZOwonen kunnen klanten voortaan zelf hun woonzaken makkelijker én sneller online regelen.

De woningcorporatie uit Sittard richt zich op het huisvesten van huishoudens met een laag inkomen en kwetsbare personen. ZOwonen heeft momenteel 14.000 woningen in haar bestand. ZOwonen heeft haar ambitie om de meest innovatieve corporatie op het gebied van digitalisering te worden snel gerealiseerd. 

De woningcorporatie won vlak na livegang de Digital Award 2016. Het nieuwe omni-channel platform werd zowel door het publiek als door de vakjury hoog gewaardeerd. 


Lekker wonen voor iedereen 

Samen met ZOwonen ontwikkelden we een nieuw omni-channel platform.
ZOwonen.com is dé plek waar je voortaan zelf gemakkelijk je woonzaken rege
lt en waar je als bewoner wordt verbonden met je wijk. 

Vanuit de belofte ‘Lekker wonen’ geeft ZOwonen op het online platform invulling aan drie pijlers: 

  • Gemak: krijg altijd en overal antwoord op je vragen. Simpel en snel;
  • Doe het zelf: al het klantcontact met ZOwonen kan verlopen via het online kanaal, van inschrijving tot reparatieverzoek;
  • Lekker wonen: je voelt je fijn in je huis en wordt betrokken bij je buurt.

Altijd en overal woonzaken regelen

Met het vernieuwde platform speelt ZOwonen in op het veranderende klantgedrag en de behoefte van klanten om woonzaken direct digitaal te regelen. Op de nieuwe website kunnen woningzoekenden en huurders voortaan alle acties uitvoeren waarvoor ze voorheen de telefoon of een bezoek aan de balie nodig hadden. Denk aan een woning zoeken, daarop reageren of gegevens wijzigen. Maar de huurder kan nu ook zelf online betalen, een reparatie melden of een klacht indienen. Het kan altijd en overal, vanaf pc, tablet of telefoon.

Bekijk ons werk voor ZOwonen
ZOwonen | Mirabeau ZOwonen | Mirabeau ZOwonen | Mirabeau ZOwonen | Mirabeau

Al het klantcontact online 

Dankzij de nieuwe website profiteert ZOwonen van een effectievere inzet van middelen. ZOwonen heeft de ambitie om al het klantcontact te digitaliseren, waarbij het serviceloket en de mogelijkheid tot telefonisch contact opnemen voorlopig gewoon blijven bestaan. Digitaal waar het kan en persoonlijk waar dat moet.

Juiste informatie op het juiste moment

Het nieuwe Episerver CMS is gekoppeld aan een slimme filter die ervoor zorgt dat woningzoekenden alleen de huizen zien waarvoor zij in aanmerking komen. Zo kunnen aanvragen veel effectiever worden afgehandeld. Niet alleen op rolniveau, zoals huurder en woningzoekende, maar zelfs op wooncomplexniveau zorgt de slimme filter voor persoonlijke content die écht relevant is.

We willen onze klanten optimaal bedienen en relevante diensten bieden, ook in de toekomst. Daarom denken we verder dan de basisprocessen zoals inschrijven, een woning zoeken of reageren op een woning

- ZOwonen

Innovatief business development traject 

Samen met ZOwonen doorliepen we een business development traject van concept tot strategie en realisatie. Mirabeau is verantwoordelijk voor de gehele technische ontwikkeling, dagelijks beheer en de releases van de nieuwe website. Dankzij een intensieve samenwerking en agile aanpak konden we met grote snelheid innoveren.  

Een optimale user experience

Samen met ZOwonen hebben we vanaf een vroeg stadium user tests uitgevoerd. Om inzicht te krijgen in de wensen van de eindgebruiker hielden we interviews met verschillende gebruikers. Tijdens de user tests op het vernieuwde design reageerde verschillende huurders enthousiast.

Bij deze wil ik mijn complimenten uiten over jullie nieuwe digitale omgeving. Het oogt fris, modern en vooral overzichtelijk. 

- huurder bij ZOwonen

De huurder gaat verder: "Antwoorden op de voornaamste vragen van de huurder zijn snel gevonden, en de huurder kan erg gemakkelijk zelf dingen regelen. En het belangrijkste: het werkt. Mooi is stap 1, functioneel zijn is stap 2. Mijn complimenten!"

Aandacht voor kwaliteit en security 

Informatiebeveiliging is een integraal onderdeel van de dienstverlening van Mirabeau. Het door Mirabeau ontworpen security framework is positief door de audit van een onafhankelijke externe partij gekomen. We blijven ZOwonen adviseren op het gebied van security en privacy richtlijnen.  

Mirabeau blijft verantwoordelijk voor het beheer van de website. Samen met ZOwonen blijven we het platform en de online dienstverlening doorontwikkelen.