Nieuw zakelijk portal Zorg en Zekerheid

Het innovatieve portal van Zorg en Zekerheid ‘MijnZZ Zakelijk’ maakt online zaken regelen makkelijker én sneller.

Met het nieuwe portal bedient de zorgverzekering diverse zakelijke doelgroepen met specifieke wensen, zoals bedrijven of non-profit organisaties, gemeenten, uitzendbureaus en flex-migranten. Mede dankzij eHerkenning beheren klanten hun collectieve contracten nu makkelijk en snel.

Mirabeau heeft samen met Zorg en Zekerheid zowel het design en interactieontwerp als de technische ontwikkeling van deze webapplicatie opgepakt.

Innovatieve mijn-omgeving Zorg en Zekerheid | Mirabeau

Zakelijke klanten zijn een belangrijke markt voor Zorg en Zekerheid; meer dan de helft van het aantal nieuwe contracten wordt collectief afgesloten. Zorg en Zekerheid streeft naar een sterke relatie met haar klanten.

Bij het proces werden dan ook een aantal klanten nauw betrokken. Op die manier brachten we specifieke wensen in kaart en konden we nieuwe oplossingen valideren.  

Casper van den Bergh, Commercieel Manager Zorg en Zekerheid:
"Samen met Mirabeau hebben wij ons nieuwe portal MijnZZ Zakelijk gebouwd. Hiermee hebben onze zakelijke relaties een tool gekregen om hun collectieve contracten te beheren en te monitoren. Onze relaties kunnen nu op elk moment hun gegevens raadplegen en mutaties aan ons doorgeven. Wij kunnen deze mutaties automatisch verwerken; dit heeft het proces efficiënter gemaakt."

De samenwerking met Mirabeau hebben wij als heel prettig ervaren.

Bekijk ons werk voor Zorg en Zekerheid
Innovatieve mijn-omgeving Zorg en Zekerheid | Mirabeau Innovatieve mijn-omgeving Zorg en Zekerheid | Mirabeau

De belangrijkste functionaliteiten van deze nieuwe portal zijn:

  • aanmelden en afmelden deelnemers aan collectieve contracten (inclusief bulk mutaties);
  • aanvragen en downloaden van verschillende soorten verklaringen en documenten;
  • inzien van management en financiële informatie van het collectieve contract.

De eerste zorgverzekeraar met eHerkenning

Zorg en Zekerheid is de eerste zorgverzekeraar in Nederland die is aangesloten op eHerkenning. Zoals burgers met DigiD kunnen inloggen bij de overheid, zo kunnen ondernemers en beroepsgroepen dat met eHerkenning.

eHerkenning is een gestandaardiseerd inlogsysteem, waarmee ondernemers met één sleutel kunnen inloggen bij diverse overheden, instellingen of andere organisaties. Ondernemers hoeven dus niet bij elke dienst een aparte inlogprocedure te hebben of inlogmiddel te onthouden.

In essentie regelt eHerkenning de digitale herkenning (authenticatie) en controleert het de digitale bevoegdheid (autorisatie) van personen die online een dienst willen afnemen. 

Aandacht voor kwaliteit en security

Vooral op het gebied van performance en security stelt een zorgverzekeraar zoals Zorg en Zekerheid hoge eisen aan de software. Wij vullen dit in met heldere afspraken rondom ‘code conventions’ en kwaliteitsindicatoren.  

Ook monitoren we de kwaliteit van de software voortdurend met specifieke tools. Daarnaast toetsen we het niveau van beveiliging voortdurend via security audits. Voor alle specifieke security-aandachtspunten zijn daarvoor maatregelen genomen binnen de bouw van de software.