Studenten halen meer uit hun opleiding dankzij nieuw concept

Samen met Hogeschool Rotterdam hebben we een online concept ontwikkeld dat studenten helpt om "zichzelf te overtreffen".

Door écht vanuit de student te ontwerpen en zaken zoals cijfers, roosters, communicatie en advies samen te brengen, ontstaat een nieuw concept dat de potentie heeft om het onderwijs op een brede manier digitaal te ondersteunen.

Eén van de doelen was om zo min mogelijk interface patterns te gebruiken. Daarom hebben we gekozen voor een interface concept van een paar sliding panels.


Heldere gelaagde informatie

De student krijgt op een consistente manier advies en acties aangeboden in de context van de reeds aanwezige informatie. De gelaagde contextuele informatie in het concept geeft de student een helder inzicht in hoe de voortgang van zijn studie verloopt en wat de opties zijn om dit te beïnvloeden.

Één digitaal platform

Het StudieNet project ontsluit informatie die de student nodig heeft op één centrale plaats en stroomlijnt hiermee de communicatie tussen student en docent. De student wordt proactief geholpen bij het maken van belangrijke keuzes in zijn studie en krijgt de mogelijkheid om vanuit zijn individuele context de juiste persoon te raadplegen.

In de huidige situatie blijkt dat studenten vaak weinig grip hebben op hun studie door een versplinterde informatievoorziening. Het is bijvoorbeeld onduidelijk wat de consequenties zijn van het niet halen van een tentamen, laat staan wat de acties zijn om een dergelijk probleem op te lossen.

Hulp om te excelleren

Een wirwar van kanalen en irrelevante communicatie zorgen voor informatie-overload, frustratie en een negatief effect op de studiefocus. De nieuwe vorm van informatievoorziening voorziet de student in zijn behoeftes en zorgt daarmee dat de docent niet meer het primaire informatiekanaal is. De docent kan hierdoor de student effectiever ondersteunen op onderwerpen die hem helpen te excelleren.

Het concept richt zich op drie onderdelen die voor de student het meest van belang zijn, namelijk: “Lessen volgen” (rooster, vakkken, docent, afspraken), “Overzicht en inzicht
krijgen” (studievoortgang, planning) en “Keuzes maken” (keuzevakken, minoren, stages, afstuderen). Het StudieNet concept integreert deze drie uitgangspunten binnen één digital platform.
 
Het concept richt zich op drie onderdelen die voor de student het meest van belang zijn, namelijk: “Lessen volgen” (rooster, vakkken, docent, afspraken), “Overzicht en inzicht krijgen” (studievoortgang, planning) en “Keuzes maken” (keuzevakken, minoren, stages, afstuderen). Het StudieNet concept integreert deze drie uitgangspunten binnen één digital platform.

Levensweg met studiepunten

Het concept richt zich op drie onderdelen die voor de student het meest van belang zijn, namelijk: "Lessen volgen" (rooster, vakkken, docent, afspraken), "Overzicht en inzicht krijgen" (studievoortgang, planning) en "Keuzes maken" (keuzevakken, minoren, stages, afstuderen). Het StudieNet concept integreert deze drie uitgangspunten binnen één digitaal platform.

Door de studieloopbaan te beschouwen als een flexibel "ding" zijn er oneindige mogelijkheden om dit concept toe te passen op verschillende schermen. De "Levensweg", of "noedel", kan bijvoorbeeld rond gebruikt worden op een smart watch, diagonaal op een smartphone en volledig in een slinger op een tablet of desktop.

 
Bekijk ons werk voor de Hogeschool van Rotterdam

De student centraal

Het strategische uitgangspunt voor dit concept was om puur vanuit de student te ontwikkelen. De input vanuit studenten en docenten waren daarom leidend. Om een helder beeld te krijgen van de haalbaarheid van het concept, hebben we de service blueprint methode gehanteerd om de kansen, uitdagingen en technische randvoorwaarden te identificeren. Door de stakeholders continue in het ontwerptraject te betrekken, konden we een oplossing creëren die daadwerkelijk aansluit op de behoefte van de studenten en vanuit de rest van de organisatie ook wenselijk en haalbaar is. 

Een nieuwe norm in de branche

Het StudieNet concept zet een geheel nieuwe norm in de branche omdat alle relevante studie-informatie op één online kanaal wordt samengebracht. Huidige oplossingen zijn veelal ontworpen vanuit de huidige systematiek en putten maar uit één enkele informatiebron. De centrale vraag in het nieuwe concept is "Hoe help ik de student excelleren zodat hij het meeste uit zijn opleiding haalt" en dat vraagt om een nieuwe aanpak.