Versnel uw business met innovatieve cloud-concepten

Vier fundamentele bouwstenen voor continuous delivery


Hoe kunnen innovatieve cloud concepten als immutable infrastructure, scaling en zero-touch deployments bijdragen aan het versnellen van uw time to market.

Als onderdeel van digitale transformatieprogramma’s heeft agile software development een hoge vlucht genomen. De belangrijkste drijfveer achter deze ontwikkeling? Het verkorten van de time-to-market voor producten en diensten.

De snelheid waarmee organisaties kunnen inspelen op behoeften van klanten is daarbij allesbepalend. Ze moeten in staat zijn om in hoog tempo nieuwe functionaliteiten te lanceren op hun digitale platform. Zo kunnen ze beter reageren op veranderende verwachtingen van de consument en hun voorsprong op de concurrentie behouden of uitbreiden. 

Innovatieve cloud concepten

Cloud-technologie is een belangrijk fundament om platformen te bouwen die snel op veranderingen kunnen inspelen en innovaties mogelijk maken. Cloud maakt mede hierdoor een ongekende groei door. Steeds meer applicaties vinden hun weg naar public cloud providers als Amazon Web Services of Microsoft Azure. Bij een forklift-migratie worden applicaties overgezet op een nagebouwde infrastructuur in de cloud. Dit is vaak een eerste stap naar de cloud, al worden de voordelen over het algemeen nog onvoldoende benut.

Door het toepassen van continuous delivery – regelmatig en geautomatiseerd releasen, infrastructuur uitrollen en testen – wordt echt waarde gecreëerd. Hierbij speelt de cloud een essentiële rol als aanjager van vernieuwende concepten, zoals immutable infrastructure, zero down-time deployments en scaling. En als bijkomend voordeel zijn minder handmatige handelingen nodig. Daardoor stijgt de kwaliteit en dalen de operationele kosten.

De echte waarde van cloud komt naar voren wanneer vernieuwende concepten als immutable infrastructure, zero downtime deployments en scaling worden gebruikt en het team vanuit een DevOps-filosofie opereert
Onze whitepaper geeft inzicht in deze concepten om succesvolle digitale platformen te bouwen die optimaal bijdragen aan de business-doelstelling: het versnellen van de time-to-market.

Download whitepaper

Lees meer over onze AWS en Azure cloud diensten.