Mirabeau Quality Framework

Organiseer en bouw voorspelbare en stabiele digitale platformen


Om succesvol online te ondernemen, is het belangrijk om goede digitale dienstverlening te leveren. De beste user experience; daar draait het immers om. Maar hoe organiseer je dit? 

Kwaliteit is daarbij een vrij abstract begrip. Wanneer is het nou eigenlijk ‘goed’? Aan de hand van het Mirabeau Quality Framework maken we kwaliteit daarom concreet en meetbaar. Op basis van een actueel kwaliteitsbeeld sleutelen we continu – op basis van data - aan verbeteringen.

quality framework illustratie Mirabeau

Trends

Drie trends beïnvloeden hoe we met kwaliteit omgaan:

  1. Het toenemende belang van digitaal. Online platformen zijn bedrijfskritisch, het aantal online transacties neemt bijvoorbeeld sterk toe;
  2. Versnelling van de time to market: Via technieken als continuous delivery worden er continu nieuwe functionaliteiten uitgerold;
  3. De toenemende functionaliteit en complexiteit van digitale kanalen.

Door deze ontwikkelingen is de impact van een defect groter en neemt de kans op incidenten verder toe. Kwaliteitsbewaking wordt dus steeds belangrijker, terwijl er – door de gewenste versnelling – steeds minder tijd is. 
Om deze tegenstrijdigheid te pareren is het belangrijk om het kwaliteitsproces zo veel mogelijk te automatiseren. Hierdoor zijn er minder tijdrovende, handmatige handelingen nodig. Zo gaat een hogere kwaliteit prima hand in hand met een snellere time-to-market.

In onze whitepaper beschrijven we de zeven pijlers van het Mirabeau Quality Framework. Dit model is tot stand gekomen op basis van jarenlange ervaring met de ontwikkeling en het beheer van bedrijfskritische digitale platformen.

Download whitepaper