Digitale Transformatie

Auteur: Edgard Beckand


Waarom snelheid en relevantie ervoor zorgen dat je klant wilt worden van je eigen organisatie

Alle mensen willen hetzelfde, namelijk het gemak wat zij kennen van kopen via Amazon, het regelen van een taxi via Uber of via Funda eenvoudig een shortlist van droomhuizen vaststellen. En dat allemaal steeds vaker vanaf de mobiele telefoon.

De bedrijven die dat gemak kunnen leveren zijn de winnaars in de markt.


Steeds vaker leidt het denken vanuit de klant tot disruptieve bedrijfs-modellen die bestaande marktleiders bedreigen in hun voortbestaan. Voeg daar aan toe dat binnen online vaak een ‘winner takes it all’ strategie wordt gehanteerd (de nummer één heeft meestal een veelvoud aan omzet vergeleken met de nummer twee in een markt), en het belang van digitale verandering wordt duidelijk.

Het digitale speelveld verandert en de veranderingen volgen elkaar snel op. Een aantal belangrijke kenmerken:

  • Gebruikers zijn snel in het adopteren van nieuwe technologie;
  • Consumenten verwachten ‘the latest-and-greatest’;
  • Korte time-to-market voor nieuwe initiatieven;
  • Veiligheid en stabiliteit zijn randvoorwaardelijk;
  • Ruimte voor (snelle) innovatie is noodzakelijk.

In industrieën waar digitalisering al vroeg is gestart (media en retail) zien we dat oude marktleiders hun positie zeer snel onder druk hebben zien komen door nieuwkomers in de markt. En dat het gat tussen de nummer 1 en 2 steeds groter wordt.

"If the rate of change on the outside exceeds the rate of change on the inside, the end is near

Waarom lukt het sommige bedrijven wel om snel in te spelen op de veranderende klantvraag en andere niet? Hoe dicht je het steeds groter wordende gat met de bedrijven die dit wel kunnen? Dit vraagt om een organisatie-brede aanpak, waarin twee basis uitgangspunten centraal staan om de organisatie in de juiste richting te bewegen: snelheid en relevantie.

Digitale transformatie en strategie

Wilt u meer weten over hoe u een digitale transformatie in gang kunt zetten? Of over het belang van digitalisering voor bedrijven? Download dan hier onze whitepaper.

Download whitepaper