12 december 2014

Mirabeau founding partner internationale masteropleiding Digital Design 


De Hogeschool van Amsterdam (HvA) start met de nieuwe masteropleiding ‘Digital Design’. Het domein Digitale Media en Creatieve Industrie (DMCI) werkt samen met Mirabeau en acht andere digitale bureaus om deze internationale topopleiding te realiseren.  

In een unieke samenwerking tussen de sector en de HvA wordt een internationaal toonaangevende eenjarige digital design masteropleiding opgezet, waarbinnen talentvolle digital designers uit de hele wereld worden ontwikkeld tot spelers van wereldformaat en Nederland op de kaart wordt gezet als hotbed voor digital design. Dit is nodig om de snel groeiende digitale sector in Nederland internationale markten te laten veroveren. 

Digital design steeds belangrijker

De creatieve industrie speelt een steeds grotere economische rol in Nederland. In de periode 2005 tot 2013 steeg het aantal banen in deze sector met gemiddeld 2,5% per jaar, ver boven het gemiddelde van andere sectoren. Digital design is een belangrijke aanjager van innovatie en productontwikkeling binnen de creatieve sector. Het speelt een steeds grotere rol binnen het communicatievak en binnen andere sectoren. 

Geleyn Meijer, verantwoordelijk voor de nieuwe opleiding bij de HvA: “Dutch design is wereldwijd bekend. Met deze masteropleiding krijgt de digitale kant van dit exportproduct een impuls.” Om dit te realiseren moeten talentvolle digital designers worden ontwikkeld tot spelers van wereldformaat. Tot creatieven die digital design in kunnen zetten om nieuwe relaties met gebruikers aan te gaan, maatschappelijke problemen op te lossen en nieuwe producten en diensten te helpen ontwikkelen. Meijer: “Voor de designprofessionals vergt dit een hoge mate van zelfstandigheid, een scherp ontwikkelde visie op het vak en de capaciteit om met professionals uit andere disciplines samen te werken. Een masteropleiding in digital design zal dan ook een duidelijke toevoeging aan het huidige aanbod zijn”. 

Sterke behoefte aan nieuwe master

Uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de betrokken bureaus blijkt dat er grote behoefte is aan deze opleiding bij zowel bureaus als studenten. Onderzoeker Matthijs Leendertse: “Veel jonge design talenten zijn direct na hun studie gaan werken, maar hebben behoefte aan verdere verdieping om echt op internationaal topniveau het verschil te kunnen maken. Ze willen leren van de besten in het veld, of dat nu professionals, docenten, mede talenten of klanten zijn”. De bureaus op hun beurt hebben behoefte aan grotere pool van talent in Nederland en een goede internationale reputatie. Hiervoor wordt ook nauw samengewerkt met het bredere Dutch Digital Design initiatief. In de woorden van Adjan Kodde, oprichter van Mirabeau en bestuurslid van de branchevereniging Dutch Digital Agencies: “Door de sterke groei van de sector is de behoefte aan design talent heel erg groot. We zien de masteropleiding Digital Design als een sterke impuls om getalenteerde designers nog verder te ontwikkelen en als internationale aantrekkingskracht voor de Nederlandse digitale sector”.

Prelaunch in september 2015 

De masteropleiding Digital Design gaat in september 2015 van start met een aantal pilotmodules en zal in februari 2016 als volwaardige opleiding beginnen. De opleiding staat open voor talentvolle digital designers uit de hele wereld. Naast formele criteria zoals een afgeronde bachelor in een relevant vakgebied, vindt selectie plaats op basis van een eigen visie op digital design, track record en een sterke internationale oriëntatie. De voertaal van de opleiding is Engels. Het gaat om een bekostigde en geaccrediteerde studie met als diploma titel Professional Master Digital Design.