11 mei 2015

Mirabeau founding partner nieuw initiatief Digital Transformers


Nieuw initiatief Digital Transformers wil de digitale ontwikkeling van bedrijven stimuleren en biedt inspiratie, inzicht en ontwikkelmogelijkheden. Op 15 oktober 2015 wordt de eerste Digital Transformer Award uitgereikt. Hiermee worden de grootste digitale veranderaars in Nederland in de schijnwerpers gezet. 

Door de digitale revolutie zijn bedrijven genoodzaakt de essentie van hun organisatie te herdefiniëren. Digital Transformers, een initiatief van zes founding partners gespecialiseerd in de digitale business, springt in op deze behoefte en mobiliseert kennis en kunde om Nederlandse bedrijven sneller en effectiever aan de digitale wereld te laten participeren.

De uitreiking van de Digital Transformers Awards is de eerste stap om digitaal talent in Nederland in contact te brengen met elkaar en met bedrijven die met een inhaalslag bezig (willen) zijn. Daarnaast deelt Digital Transformers kennis door middel van blogs, e-books, updates over de ontwikkeling van de transitie in Nederland en door het organiseren van kennissessies om samen het gesprek aan te gaan.