9 december 2015

Mirabeau een van beste werkgevers 2015


NRC Carrière houdt al ruim tien jaar, in samenwerking met onafhankelijk onderzoeksbureau SatisAction, het Beste Werkgeversonderzoek. Ook dit jaar heeft Mirabeau een mooie positie in de top 20 van beste werkgevers behaald. Mirabeau steeg ten opzichte van 2014 van de 14e naar de 11e plaats.

Het Beste Werkgeversonderzoek bestaat uit twee onderdelen: een enquête onder een steekproef van collega’s over de medewerkerstevredenheid en een onderzoek naar de arbeidsvoorwaarden, de ontwikkelingsmogelijkheden en het leerklimaat.

Ook op deze twee afzonderlijke onderdelen is Mirabeau gestegen in de ranking. Op het onderdeel medewerkerstevredenheid steeg Mirabeau van de 15e naar de 13e positie. Op het onderdeel arbeidsvoorwaarden, ontwikkelingsmogelijkheden en leerklimaat is een mooie stijging van 15e naar 10e plaats gerealiseerd. 

Benieuwd naar alle scores van het Beste Werkgeversonderzoek? Bekijk hier de gehele top 20 en lees hier het NRC artikel.