22 december 2015

Mirabeau breidt security dienstverlening uit met Datalekken Compliant


Met de nieuwe dienst Datalekken Compliant helpt Mirabeau haar klanten met het informeren over de meldplicht datalekken en het implementeren van maatregelen om digitale platformen – zoals E-commerce omgevingen - beter te beschermen.

Vanaf 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken van kracht. Op grond van deze wetgeving kan het zijn dat bedrijven het lekken van persoonsgegevens (datalekken) moeten melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (de nieuwe naam van het College Bescherming Persoonsgegevens) en in sommige omstandigheden ook bij de getroffen personen. Als onderdeel van de nieuwe dienst informeert Mirabeau haar klanten over de nieuwe meldplicht en biedt het praktische handvatten om de wettelijke kaders op een juiste manier toe te (laten) passen.

“Met het oog op de nieuwe meldplicht - en de mogelijke hoge boetes die dit met zich meebrengt - is het van belang dat organisaties zich bewust zijn van de risico’s, kritisch de beveiliging van hun platform beoordelen en waar nodig aanvullende security maatregelen implementeren”, aldus Sander Nieuwenhuis, Security Consultant bij Mirabeau.

Naast de nieuwe dienst Datalekken Compliant heeft Mirabeau haar security portfolio recent uitgebreid met Cookie Compliant, gericht op het voldoen aan de complexe Nederlandse cookie wetgeving. Naast deze twee diensten biedt het portfolio de diensten Security Design, Scanning en Consultancy.

Met de recent behaalde ISAE 3402 type II verklaring biedt Mirabeau haar klanten daarnaast de zekerheden die nodig zijn voor de exploitatie van bedrijfskritische online platformen. Hierbij hebben vooral aspecten zoals bescherming van bedrijfskritische data, het voorkomen van fraude en bescherming van persoonsgegevens de aandacht. Het is de enige internationale standaard die geaccepteerd wordt door accountants bij hun controle.

Bewezen track record

Mirabeau heeft voor klanten als CZ, NVM, Theodoor Gilissen Bank, MoneYou, Q-Park, Intergamma (Gamma, Karwei) en Maxeda DIY (Praxis, Brico, Plan-IT) veilige platformen geïmplementeerd die voldoen aan gestelde security- en compliancy vereisten, wet- en regelgeving. Klik hier voor meer informatie over de security diensten van Mirabeau.

ISAE 3402 Type II Certified