28 januari 2016

Mirabeau zoekt 25 digital creatives


Digital Agency Mirabeau is in 2016 goed uit de startblokken gekomen. Het bedrijf zoekt op korte termijn 25 ‘digital creatives’ als uitbreiding op het bestaande creatieve team. Mirabeau zoekt door het hele land Art Directors, Strategen, Creative Consultants, UX designers, Visual Designers, analisten en Front-end developers.
 
In 2015 zat er al een sterke toename in het creatieve werk en die trend zet zich in 2016 onverminderd voort. Het past in de ontwikkeling dat het bedrijfsleven in een digitale transformatie zit waarbij voor veel organisaties de ‘customer experience’ aan moet sluiten op het verwachtingspatroon van de consument. Mirabeau helpt bedrijven in te spelen op snel veranderend (digitaal) klantgedrag waarbij het verschil wordt gemaakt door een creatieve insteek vanuit een digital perspectief.
 
De ontwikkeling bestaat enerzijds uit een aanwas van nieuwe klanten bij Mirabeau, maar anderzijds ook op een continue inzet van designers en creatieven. Alle klanten van Mirabeau zijn over op een agile werkwijze, waarbij de meesten inmiddels ook met meerdere teams in een ‘Continuous Delivery’ modus zitten. Dit betekent dat er met frequente updates continue verbeteringen en uitbreidingen op de digitale touchpoints worden doorgevoerd. Bij deze ontwikkeling zijn de analisten en creatieven intensief betrokken in de multi-disciplinaire teams. Eerder voerde Mirabeau deze inrichting al door bij opdrachtgevers als Transavia, MoneYou en Maxeda.
 
Niet zelden zijn die teams ‘blended’ met daarin mensen van de klant, van Mirabeau en soms ook van derde partijen voor bijvoorbeeld de back-end systemen. Business, User Experience en technologie komen in deze teams samen en door deze inrichting wordt er veel aan executiekracht gewonnen. Veel corporate bedrijven bewonderen pure players als Booking.com die beroemd zijn om hun continuous delivery. Mirabeau helpt bedrijven om tot een dergelijke setting te komen, ook binnen de bedrijven zelf. Doordat statistieken en analytics direct worden gedeeld met de teams is er zichtbaar resultaat van het creatieve en technische werk, een hoge mate van betrokkenheid en bovenal een drang tot continue verbetering van de digitale touchpoints. Mirabeau adviseert hierbij ook over de governance zodat er een duidelijke en effectieve inrichting ontstaat ten aanzien van strategie, tactiek (creatie) en uitvoering. Door deze inrichting ontstaat de juiste voedingsbodem voor een zogeheten Digitale Transformatie, een actuele beweging die het best gedijt bij eerste kleine stapjes, maar door uitbreiding van het aantal agile teams in een versnelling kan worden gebracht.
 
Een dergelijke inrichting was niet mogelijk geweest zonder de recente investeringen in cloud kennis en technologie die Mirabeau de afgelopen twee jaar heeft gedaan. Er is veel expertise opgedaan in zowel de Azure als Amazon cloud en dat is een voorwaarde gebleken voor een continue release cycle. De klanten van Mirabeau draaien niet meer in een traditioneel datacenter, maar zijn allen naar de cloud gemigreerd. Mirabeau heeft in Nederland het hoogste aantal installs in de Amazon cloud en de hoogste certificering in de Microsoft cloud Azure. Door gebruik te maken van Cloud en zogeheten Micro Services architecturen is technologie overzichtelijk, snel en wendbaar geworden.

Het spectrum van de agile teams is breed. Sinds de opkomst van online ervoor heeft gezorgd dat een merkimago gevormd wordt door de ervaring van de klant gaan de activiteiten van de teams van branding tot service design. Mirabeau ontwikkelt samen met haar klanten roadmaps voor de digitale transformatie en voert gaandeweg wisselingen door in de teams afhankelijk van de benodigde accenten als Branding, Visual Design, UX of bijvoorbeeld Motion Design of Content Creatie.
 
In de afgelopen maanden tekenden partijen als KLM, APG, Achmea en China Southern Airlines meerjarige overeenkomsten met Mirabeau om agile teams met UX expertise te leveren. Dit betekent veel werk voor het bestaande creatieve team van circa 80 personen. Met het oog op de lopende gesprekken met andere mogelijke opdrachtgevers verwacht Mirabeau een verdere groei op dit gebied en zoekt daarom 25 ervaren creatieven. Ook heeft het bureau haar interne recruitment capaciteit verhoogd om de groei te faciliteren. Er wordt gezocht naar ervaren creatieven voor de vestigingen in Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven, maar Mirabeau komt ook graag in contact met creatieven in andere delen van het land. Mirabeau zoekt zowel specialisten voor een vast dienstverband als freelancers voor haar flexibele schil.

Interesse in werken bij Mirabeau? Stuur een mail naar Paul Beets op recruitment@mirabeau.nl of kijk op onze vacaturesite.

Kantoor mirabeau